Halimione, tidligere planteslekt i amarantfamilien som nå er slått sammen med slekten Atriplex. 3 arter i Europa, Asia og Afrika. Ettårige, småvokste arter. Én art, saltmelde, Atriplex pedunculata, vokser så langt nord som til Bohuslän.