Halfdan Berle, født i Halden, norsk arkitekt. Utdannet ved den tekniske høyskolen i Berlin. Egen praksis fra 1892. Ble en av de ledende norske arkitektene rundt århundreskiftet, bl.a. med flere panelte trevillaer i såkalt sorenskriverstil, som dannet en reaksjon på den dominerende sveitserstilen. Også kjent for sin særpregede bruk av tegl i kombinasjon med pussflater; et eksempel på dette ser man ved skolebygningen han tegnet for skolen til sin bror Jakob Keyser Berle (Berles skole, 1897). Berles produksjon omfatter flere kirker i tillegg til leie- og forretningsgårder i Oslo, som alle viser hans forankring i 1800-tallets arkitekturoppfatning.