Halden Dagblad, gratisavis i Halden 2000–09, eid av A-pressen AS. Avisen ble startet som en reaksjon på at Halden Arbeiderblad i 1999 gikk ut av A-pressens egen annonsesamkjøring. A-pressen var imidlertid også største eier i Halden Arbeiderblad og konkurrerte dermed delvis mot seg selv i Haldens avismarked.