Haielva, elvesystem i det nordøstlige Kina, Hebei. Fem elver renner i vifteform fra nord, vest og sør, og forener seg ved byen Tianjin. Her dannes det 70 km lange hovedløpet Hai He, som ender ut i Bo Haibukta. I alt drenerer elvesystemet 2/3 av Hebei. Flere av bielvene begynner i fjellene ved ytterkanten av Den nord-kinesiske slette. Når elvene når ut på slettelandet synker hastigheten, og store mengder slam blir liggende igjen. Elvesystemet er derfor beryktet for sine flommer opp gjennom historien. Siden 1963 har elvesystemet vært gjenstand for omfattende regulerings- og flomsikringsarbeider.