Haider Ali, indisk hærfører, ble hersker i Mysore. Skapte den første hær av indere utstyrt med moderne europeiske våpen. Motstander av det britiske East India Company; førte med fransk støtte krig mot britene i Sør-India, og vant flere seirer, men ble til sist avgjørende slått.