Hagen, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, i den sørøstlige utkant av Ruhr-området, 17 km sør for Dortmund; 195 600 innb. (2007). Byen fikk byrett 1746 og utviklet seg til en stor industriby på 1800- og 1900-tallet med viktig rustningsindustri. Under den annen verdenskrig ble Hagen nesten totalt ødelagt av seks store og over 100 mindre bombeangrep. Etter 1945 ble jern- og stålindustrien bygd opp igien, men til en stor del nedlagt som følge av «stålkrisen» i 1970-årene: Klöckner-Werke, stålstøperiet Wittmann. Deretter utviklet Hagen seg til en fremtidsorientert tjenesteytende storby. Kommunikasjon, høyteknologi og utdanning står i sentrum for et variert næringsliv. Flere teater, museer, Westfälisches Freilichtmuseum, høyskoler, Fernuniversität Hagen.