Haga, tettsted i Samnanger kommune, Hordaland, innerst i Samnangerfjorden, noe nord for kommunesenteret Tysse. Haga ligger ved Fv. 136 som følger fjorden, mens Fv. 7 går i tunnel gjennom Hagåsen like øst for tettstedet. Haga er kommunens eneste tettsted; her er blant annet kommunens sykehjem.