Haga & Grov AS, norsk arkitektkontor i Stavanger, stiftet 1992 av Hilde Haga (f. 10. sept. 1964 i Tromsø) og Rune Grov (f. 10. nov. 1957 i Stavanger), begge sivilarkitekter utdannet ved NTH. Kontoret har stått for flere forskjellige typer prosjekter, bl.a. en rekke boligprosjekter i Stavanger-området. Blant deres mest kjente arbeider er Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen i Fjaler (1997), gymnastikk- og garderobeanlegg ved Jåtten skole, Hinna (1996), Roaldsøy skoles 3. byggetrinn, Roaldsøy, Hundvåg (2001) og Statoils gjestehus, Solastranda (2004).