Haematococcus pluvialis, mikroalgeart i klassen grønnalger. Svømmende celler har grønn kloroplast, men ved næringsmangel dannes det rødfarget astaxantin, og cellene går inn i et tykkvegget hvilestadium uten flageller. Vannpytter kan bli rødfarget der det finnes store mengder av arten. Haematococcus pluvialis er vanlig i hele landet og er også funnet på Svalbard.