Haddebysteinene, fire danske runesteiner, funnet ved Haddeby (se Haithabu) nær Schleswig i Tyskland. En av dem er Danevirkesteinen.