Hachioji, by i Japan, Honshu, vest for Tokyo; 563 100 innb. (2006), inngår i Tokyo-regionen. Handelssenter for de vestlige deler av Tokyo-regionen. Siden midten av 1800-tallet et viktig senter for den japanske silkeindustri; produksjon av presisjonsinstrumenter og kommunikasjonsutstyr. Utdanningssenter.