Haber-Weiss reaksjon

En reaksjon katalysert av jern som danner hydroksylradikaler (•OH) fra hydrogenperoksid (H2O2) og superoksidanionet (•O2-). Et radikal er et stoff med et odde antall elektroner, det vil si et fritt elektron som kan reagere med andre stoffer. Haber-Weiss reaksjoner ble oppdaget av Fritz Haber og Joshua Weiss i 1932.

Fe3+ + •O2- → Fe3+ + O2

Deretter følger en Fenton-reaksjon

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH

Dette er starten på en kaskade med reaksjoner med potensielle skadelige effekter i organismene i reaksjon med organiske forbindelser:

•OH + H2O2 → HO2• + H2O

Fe3+ + HO2• → Fe2+ + H+ + O2

Fe2+ + HO2• → Fe3+ + HO2-

Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH-

Fenton-kjemi (etter HJH Fenton) bruker ferrojern, (Fe(II), Fe2+)) og hydrogenperoksid til oksidasjon av organiske stoffer. Hydroksylradikalet er meget reaktivt og reagerer med omtrent alle organiske forbindelser, inkludert nukleinsyrer og fett. Alle organismene unngår å ha fritt jern i cellene for å unngå Haber-Weiss- og Fenton-reaksjoner. Jern er derfor hardt bundet i 1) Porfyriner som i hem. 2) Sideroforer. Bakterier har sideroforer ofte som sykliske peptider med hydroksamat-grupper. Plantene har fytosideroforer. Transferrin og laktoferrin er sideroforer hos dyr. 3) Jern-svovelproteiner. 4) Chelatert til organiske syrer (sitrat eller vinsyre (tartrat)).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg