Haber-Weiss-reaksjon

Artikkelstart

Haber-Weiss-reaksjon er en reaksjon katalysert av jern som danner hydroksylradikaler (•OH) fra hydrogenperoksid (H2O2) og superoksidanionet (•O2-). Et radikal er et stoff med et odde antall elektroner, det vil si et fritt elektron som kan reagere med andre stoffer.

Haber-Weiss reaksjoner ble oppdaget av Fritz Haber og Joshua Weiss i 1934.

Reaksjonen

Reaksjonen starter med:

Fe3+ + •O2- → Fe3+ + O2

Deretter følger en Fentonreaksjon:

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH

Dette er starten på en kaskade med reaksjoner med potensielle skadelige effekter i organismene i reaksjon med organiske forbindelser:

•OH + H2O2 → HO2• + H2O

Fe3+ + HO2• → Fe2+ + H+ + O2

Fe2+ + HO2• → Fe3+ + HO2-

Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH-

Fenton-kjemi bruker ferrojern, Fe(II), Fe2+, og hydrogenperoksid til oksidasjon av organiske stoffer. Hydroksylradikalet er meget reaktivt og reagerer med omtrent alle organiske forbindelser, inkludert nukleinsyrer og fett.

Jernbinding

Alle organismene unngår å ha fritt jern i cellene for å unngå Haber-Weiss- og Fenton-reaksjoner. Jern er derfor sterkt bundet i porfyriner (som i hem) og i sideroforer.

Bakterier har sideroforer ofte som sykliske peptider med hydroksamat-grupper. Plantene har fytosideroforer. Transferrin og laktoferrin er sideroforer hos dyr.

Jern kan også bindes i jern-svovelproteiner og chelatert til organiske syrer (sitrat eller vinsyre (tartrat)).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Haber, F & Weiss, J: The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by iron salts. Proc. Roy. Soc. London, Ser. A., 147 (1934) 332-351.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg