Haakon Baardsøn Hjelde, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1965. Regionalrådgiver i Utenriksdepartementet 1984-88. Ministerråd ved ambassaden i London 1988–90. Ambassadør og spesialrådgiver i Utenriksdepartementet for menneskerettigheter 1990–94, ekspedisjonssjef 1994–99. Ambassadør i Beijing 1999–2003. Ambassadør i Helsingfors 2003–08. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2008-11.