HSMB, sykdom hos laks i oppdrett, til nå bare registrert i sjøvannsoppdrett av laks i Norge (1999). Sykdommen er i første rekke karakterisert ved alvorlige betennelsesreaksjoner i hjerte- og skjelettmuskulatur. Sykdommen er smittsom og skyldes trolig et virus.