HPM-våpen, mikrobølgevåpen, våpen som benytter seg av høyfrekvente elektromagnetiske pulser (EMP). Sender ut høyfrekvente bølger av stråling som ødelegger elektronisk utstyr permanent eller midlertidig, f.eks. telekommunikasjons-installasjoner og andre elektroniske installasjoner av betydning for et lands totale forsvarsberedskap.