HOPE-X, forholdsvis liten, ubemannet japansk romferge som skulle demonstrere teknologi for romfergeprosjektet HOPE. Forstudier ble utført i 1990-årene, og små modeller har gjennomført glidelandinger. Kansellert i 2004, det året den første virkelige flygning egentlig skulle ha vært utført.