HMS-ingeniør, forkortelse for helse-, miljø- og sikkerhetsingeniør, treårig bachelorgrad ved Høgskolen Stord/Haugesund som kvalifiserer for arbeid innen arbeidsmiljø, vern og sikkerhet, kvalitetsstyring og kvalitetskontroll i forskjellige virksomheter og offentlige etater.