H-moll-messe, musikkverk for kor, soli og orkester av J. S. Bach, komponert 1733–38. Verket består av den katolske messens 5 ledd (hos Bach er imidlertid hvert ledd underdelt i underavsnitt): Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Bach kan i sin tid ha oppført enkelte deler, derimot ikke messen i sin helhet. Først etter at Berlin Singakademie oppførte den i 1830-årene, er den blitt kjent i sin helhet, og ble trykt for første gang i 1854.