Hürth, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, 12 km sørvest for Köln; 55 600 innb. (2007), sammenvokst med Köln. Ligger i utkanten av brunkullfeltet Ville, med elektro-, maskin- og kunstgjødselindustri. Kullbrytningen opphørte i 1988.