Høysand, tettsted i Sarpsborg kommune, Østfold, ved E 6 og botnen av Skjebergkilen, rett sør for tettstedet Skjeberg; 761 innbyggere (2017). Atskillig sommerturisme.