Hønensteinen, runestein fra 1000-tallet, funnet på gården Hønen ved Norderhov på Ringerike 1817, senere forsvunnet. Innskriften kjennes nå bare i en kopi av en bortkommet originaltegning utført av L. D. Klüwer. Meget omstridt; først tolket av Sophus Bugge, senest av Magnus Olsen. Sistnevnte mente at steinen beretter om ringerikinger som reiste til Grønland omkring 1050 og døde der.