Hønefoss videregående skole er en kombinert videregående skole med ca. 700 elevplasser. Den tilbyr utdanningsprogrammene elektrofag, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsfag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, design og håndverk, studiespesialisering med formgivingsfag, samt medier og kommunikasjon. I tillegg har skolen landslinje for yrkessjåfører, innføringsklasse for språklige minoriteter og allmennfaglig påbygning. Hønefoss videregående skole har også ansvaret for undervisningen ved Ringerike fengsel og Hassel fengsel. Skolen skal etter planen flytte inn i nye bygninger i 2015.