Hønefoss Bryggeri, tidligere bryggeri i Hønefoss 1854-1963. De eldste lokalene er butikksenteret City fra 1975. Bryggerikjelleren er bryggerimuseum og selskapslokaler fra 1986.