Tettsted i Sandnes kommune, Rogaland, ved Hølefjorden, en arm av Høgsfjorden, 20 km øst for Sandnes sentrum. I tettstedet ligger Høle kirke, en langkirke i tre fra 1860.