Højer Mølle er en vindmølle og et museum i Højer, Tønder kommuneSønderjylland i Danmark. Møllen er av hollandsk type der møllehatt og vinger dreies etter vinden, og ble oppført i 1857 som kornmølle. 7 etasjer og høyde på 22 meter gjør den til Nordeuropas høyeste trevindmølle. Den var i drift til 1972 og ble restaurert i 1976-1977.