Høgsfjordprosjektet, planlagt fjordkrysning over Høgsfjorden, på Rv. 13 mellom Ryfylke og Sandnes i Rogaland, utpekt i 1980-årene av Vegdirektoratet som et aktuelt sted for gjennomføring av et pilotprosjekt for fjordkryssing med rørbru. Blant annet som en følge av at Høgsfjordprosjektet ikke ble prioritert fra sentralt hold, og at store undersjøiske tunnelprosjekter har vist seg mulig å realisere, fattet man interesse for alternative fjordkryssingsløsninger. I 2001 forelå konsekvensutredningen som anbefalte at fastlandsforbindelsen ble bygd mellom Solbakk i Strand via Hundvåg til E39 i Stavanger, se Ryfast.