Høgebjerg er det høyeste punktet på øya Als i Sønderjylland ved Lillebælt i Danmark. Det ligger ved landsbyen Asserballe og måler 81 meter over havet. Området ble fredet første gang i 1947, senere er fredningsområdet utvidet i 1966 og 1969.