Högsta domstolen, øverste domstol i sivilrettslige og strafferettslige (men ikke forvaltningsrettslige) saker i Sverige, opprettet 1789. Alle saker som ankes til Högsta domstolen må underkastes prøving, og det er bare et fåtall saker som slippes gjennom til domstolen. For at en sak skal slippes gjennom, må den skape prejudikat, slik at den kan tjene til veiledning for lavere instanser når de treffer sine avgjørelser. Det er hovrättenes og Mark- och Miljööverdomstolens avgjørelser som kan ankes inn for Högsta domstolen. Domstolen holder til i Gamla stan i Stockholm.