Höchst am Main, [hø:kst –], tidligere by i Tyskland, 1928 innlemmet i Frankfurt am Main. Betydelig kjemisk industri (Farbwerke Hoechst). Ved Höchst seiret 20. juni 1622 Tilly over Christian av Braunschweig.