Hæen, tettsted i kommune, Rogaland, øst for jernbanen mellom Vigrestad og Brusand. Hæen er et nyere boligområde, utbygd i det alt vesentlige etter årtusenskiftet.