Håvard Alstadheim, norsk sosialøkonom og politiker (V), cand.oecon. Dosent, senere professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Trondheim 1975–93. Fra 1993 landsbruksdirektør i Sør-Trøndelag. Bl.a. leder av landbrukspolitisk utredning (Alstadheimutvalget) 1987–90. Statssekretær i Finans- og tolldepartementet 1972–73. Ordfører i Stjørdal 1980–85, varaordfører 1986–87. Fylkesvaraordfører i Nord-Trøndelag 1988–91. Nestleder i Venstre 1986–90, leder 1990–92.