Hårstadmarka, boligområde som ligger lengst sør i Tillerbyen i Trondheim, øst for E 6. Området ble utbygd med eneboliger fra 1960-årene. Hårstad skole, barneskole 1.-7. trinn, åpnet i 1997.