Hårfjellet, fjell lengst nord i Leksvik kommune, like ved grensen til kommunene Inderøy og Verran. Beliggenhet vel 1 km fra riksvei 755 nordøst for Sollia. Høyeste punkt 551 moh. Utsiktspunkt med spesielt flott utsikt ned mot Verrabotn.