Hår, navn på Odin. I Snorres Edda danner Hår sammen med Jafnhár ('den jevnhøye') og Þriði ('den tredje') en slags treenighet.