Håkvikelva, Ginnasvuomejohka; elv i Narvik kommune, Nordland, mellom Storvatnet (259–223 m o.h.) og Ofotfjorden like sør for Ankenes kirkested; lengde 19 km fra dens øverste kilder øst for Sandviktinden (1543 m o.h.), nedbørfelt 70 km². Utbygd ved overføring fra Nervatnet (221–215 m o.h.) til Håkvik kraftverk ved Beisfjorden, 12 MW i maskininstallasjon og 41,4 GWh i midlere årsproduksjon.