Håkon Røed, norsk mykolog og plantepatolog. Statsmykolog og leder av Botanisk avdeling ved Statens plantevern 1963–87. Arbeidet spesielt med soppslekten Botrytis, men utførte også betydelige undersøkelser av en rekke andre planteparasittære sopper. Var i mange år landets fremste ekspert på hussopp og råter i trevirke.