Håkon Flood, norsk kjemiker, professor i uorganisk kjemi ved NTH 1953–75; bestyrer av Institutt for silikatforskning. Har arbeidet med analytiske og elektrokjemiske problemer, med silikatkjemi og med syre–base-teori. Har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sine teoretiske og eksperimentelle arbeider.