Hågen, Håkan, mannsnavn, norrønt Hákon, Hákonn, trolig av norrønt hár, 'høy', og kyn, 'ætt' eller konr, 'sønn, etterkommer'. Navnedag 22. juni.