Håkenstad, gård i Vågå kommune, Oppland, nordvest for Vågåmo. Gården har fredet gårdstun med 9 gamle bygninger, trolig fra 1700-tallet, blant annet flere stabbur samt Løytnantstugu med gamle bruksting, møbler og skinnbrev (det eldste fra 1293). Anlegget ble fredet i 1923. Hovedbygning, driftsbygning og stabbur brant i 1981, men er gjenoppført. Gårdens mest kjente eier var Ole Paulssøn Haagenstad, som var stortingsmann en rekke ganger i første halvdel av 1800-tallet.