Hässelby slott, ved Hässelby i utkanten av Stockholm. Slottet er et trefløyet anlegg med hovedbygning i to etasjer med hjørnetårn og sidefløyer i en etasje, oppført i 1650-årene etter tegninger av Jean de la Vallée. Eiendommen ble innkjøpt av Stockholm kommune 1932. Brukes i dag som nordisk konferansesenter. Frittstående nybygg fra 1985, tegnet av Sören Thurell.