Gyula Károlyi, ungarsk greve og politiker. Ministerpresident i den motrevolusjonære regjering som 1919 ble dannet i Arad mot Béla Kuns regime. 1930–31 utenriksminister i István Bethlens regjering. I 1931–32 ministerpresident; gjorde betydelige anstrengelser for å demme opp for den økonomiske krise.