Pavelig orden, stiftet 1905 av pave Pius 10. Ordenen har én klasse.