Bröms Gyllenmärs Visbok, svensk visesamling (105 nr.) fra 1600-tallet, samlet og nedtegnet av Bröms Gyllenmärs, død 1679. Religiøs lyrikk, læredikt, kjærlighetslyrikk og politiske dikt veksler med folkeviser, deriblant visene om Ebbe Skammelsson og Holger Dansk och Burman. Håndskriftet oppbevares i universitetsbiblioteket i Uppsala. Visene ble utgitt 1885–87 av A. Noreen og H. Schück.