Gyldensø, utdødd norsk adelsslekt. Dens mest kjente mann var lagmann på Opplandene Arild Olufssøn Gyldensø, som omkring 1600 eide Flateby i Enebakk. Etter ham gikk gården over til svigersønnen, borger i Oslo Eskild Christenssøn Griis.