Gyldenkrantz, norsk adelsslekt. Generalkrigskommissær Joachim Christian Geelmuyden (1730–95), som var rådmann i Bergen og generaltollforvalter i Bergen stift og Stavanger amt, eide fra 1769 Damsgård ved Bergen og ble 1783 opptatt i adelsstanden med navnet Gyldenkrantz. Sønnen Hans Both Geelmuyden Gyldenkrantz (død 1813) ble rådmann i Bergen. Slekten døde ut med dennes sønn Joachim Gyldenkrantz (ca. 1787–1845).