Gyldendals legat for norsk litteratur, legat opprettet av Gyldendal Norsk Forlag i 1934. Er blitt årlig utdelt i form av et stipendium. Legatet ble 1996 erstattet med Gyldendalprisen.