Gyda, kvinnenavn, norrønt Gyða, opprinnelig kortform til navn med forstavelsen Guð-, av guð, goð, 'guder'. Andre former er Gjøa, Jødda og Jåddå. Navnedag 6. juni.