György Martinuzzi, ungarsk statsmann av kroatisk herkomst. Fra 1534 biskop av Nagyvárad, fra 1539 biskop av Erdély. Etter János 1 Zápolyas død 1540 ble han formynder og regent for sønnen János Zsigmond. I 1541 organiserte han restene av det nasjonale ungarske kongedømmet til det selvstendige fyrstedømmet Erdély (Transilvania). Overlot fyrstedømmet i 1551 til Ferdinand 1 av Habsburg og ble selv kardinal. Kort tid senere lot kongen ham myrde pga. hans fortsatte kontakter med tyrkerne. Martinuzzis politikk ble ofte bestemt av personlige ambisjoner, men hans hovedverk, det selvstendige ungarske fyrstedømmet Transilvania, spilte i århundrer fremover en viktig nasjonal-politisk rolle.