György Bessenyei, ungarsk dikter og filosof. I 1770-årene tjenestegjorde han som offiser i den ungarske livgarde ved hoffet i Wien, og kom der i berøring med samtidens europeiske kultur og ideer. Ved å formidle dem og samtidig kritisere de arkaiske samfunnsforholdene i Ungarn, ble han den ledende skikkelsen i opplysningstidens første periode og gav viktige impulser til utviklingen av ungarsk litteratur.